Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Správy o kvalite

  1. Domov
  2. Metaúdaje
  3. Správy o kvalite

Správy o kvalite

Informácie o kvalite z hľadiska metód, procesov a zdrojov

V správach o kvalite sa poskytujú informácie o kvalite z hľadiska metód, procesov a zdrojov použitých pri kompilácii štatistických výstupov. Správy o kvalite sú integrálnou súčasťou metaúdajov, pomáhajú používateľom pri interpretácii údajov, k čomu prispieva skutočnosť, že sú výrazne obsahovo orientované. 

ESMS štruktúra správy pre používateľov

V Národnom štatistickom systéme sa vytvárajú správy pre používateľov štatistík a šíria sa prostredníctvom tejto webovej stránky. Správy sú publikované v Eurostatom odporúčanej štandardnej štruktúre ESMS (Euro SDMX Metadata Structure). Táto štruktúra je súčasťou komplexnejšej štruktúry SIMS (Single Integrated Metadata Structure), v ktorej sú zahrnuté všetky štatistické pojmy dvoch existujúcich štruktúr reportovania v Európskom štatistickom systéme: správy pre používateľov ESMS a správy pre producentov ESQRS. V rovnakej štruktúre sa zaviazali publikovať správy o kvalite aj ostatní členovia Európskeho štatistického systému, z dôvodu jednotnosti a jednoduchšej porovnateľnosti publikovaných informácií.

Pripravujeme pre vás

Pripravujeme pre vás novú verziu Správ o kvalite, ktorá bude v budúcnosti prezentovaný na tomto mieste.

V súčasnosti však môžete nájsť Správy o kvalite na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Štandardná štruktúra SIMS

Popis štandardnej štruktúry SIMS používanej v Európskom štatistickom systéme je zverejnený na webovej stránke Eurostatu.

Správy o kvalite Európskeho štatistického systému

Správy o kvalite Európskeho štatistického systému je možné nájsť pri dátových tabuľkách v Databáze Eurostatu.

Štatistický úrad Slovenskej republiky a ostatné vnútroštátne orgány, ktoré prispievajú k rozvoju, tvorbe a šíreniu európskej štatistiky, vypracúvajú k štatistickým výstupom zasielaným do Eurostatu správy o kvalite v Eurostatom požadovanej štruktúre. Okrem spoločnej správy vypracovanej Eurostatom, môžu byť zverejnené aj národné správy.


Správy o kvalite národných účtov

Správy o kvalite národných účtov sú vypracované podľa metodických rámcov národných účtov.

EDP Inventory (len v angličtine)

Aktuálny dokument

Archív

GNI Inventory

Metodika ESA2010

Metodika ESA95

ASA Inventory

Metodika ESA2010

Metodika ESA95

AFA Inventory

Správy o kvalite HND

Aktuálna správa

Archív

Prebieha výber obsahu

Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

Zrušiť výber obsahu