Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Číselníky

  1. Domov
  2. Metaúdaje
  3. Číselníky

Číselníky

Vybrať obsah
Typ číselníka
Platnosť číselníka
Dátum zmeny číselníka
Aktívny výber
Kód
Akronym
Názov
Platnosť
Súbory na stiahnutie

Štatistický číselník

Štatistický číselník je zoznam kódov a k nim priradených slovne vyjadrených významov. Medzi jednotlivými položkami číselníka neexistuje vo väčšine prípadov ich nadradenosť či podradenosť. Sú to tzv. ploché číselníky.

V prípade, ak medzi položkami číselníka existuje nadradenosť a podradenosť, vypracúva sa hierarchický číselník. Takéto číselníky sú spravidla odvodené od klasifikácií a na rozdiel od klasifikácií môžu mať kód položky číselníka očistený od oddeľovacích znamienok alebo môžu byť inak upravené pre potreby spracovania štatistických výstupov.

Harmonizovanie so základnými číselníkmi

Číselníky označené príznakom "Harmonizované so štandardmi verejnej správy" sú harmonizované so základnými číselníkmi, ktoré sa vydávajú prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy MetaIS. Zoznam základných číselníkov vedie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Štatistický úrad Slovenskej republiky je v MetaIS gestorom viacerých základných číselníkov, spravuje ich a poskytuje aj prostredníctvom informačného systému úradu na tejto stránke.

Využitie číselníkov v Registri organizácií

Číselníky označené príznakom "Použitý v registri organizácií" sa používajú na klasifikovanie hodnôt atribútov štatistického Registra organizácií.

Vyhľadávanie číselníkov

Číselník je možné vyhľadať podľa obsahu na záložke Číselníky podľa obsahu, napr. kľúčového slova a iných výberových kritérií, alebo podľa dátumu zmeny na záložke Číselníky podľa dátumu zmeny. Pod zmenou sa rozumie aktualizácia číselníka, skončenie platnosti číselníka alebo vytvorenie nového číselníka vo zvolenom období.

Notifikácie k štatistickým číselníkom

Informácie o zmenách číselníkov je možné získať aj prostredníctvom notifikácií odosielaných na Vašu e-mailovú adresu. Na stránke Notifikácie k štatistickým číselníkom sú dostupné informácie o podmienkach prihlásenia sa k službe.

Štruktúra položky číselníka

Štruktúra položky číselníka (PDF 384 kB) je harmonizovaná so štruktúrou položky klasifikácie.

Číselníky Eurostatu

Štatistické číselníky pre potreby Európskeho štatistického systému spravuje Eurostat. Číselníky sú dostupné na stiahnutie v troch jazykoch - anglický, francúzsky a nemecký.

Prebieha výber obsahu

Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

Zrušiť výber obsahu