Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Domov

Zmeňte si, prosím, inicializačné heslo.

*označenie povinných polí
Uveďte v tvare email@email.sk. Chyba: Formát e-mailu nie je správny. Error: Zadajte e-mail.

E-mailová adresa sa premietne v systéme eZber v časti Úprava profilu používateľa. Systém na e-mail posiela potvrdzujúcu správu pri resetovaní zabudnutého hesla a automatické notifikácie.

Použite minimálne 10 znakov. Heslo musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, číslo a špeciálny znak (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + [ ] { } | ; : , . < > / ?). Heslo sa nesmie zhodovať s 3 predchádzajúcimi heslami. Chyba:

Ikonka informácie Ak máte viacerých používateľov Vášho konta v systéme eZber, odporúčame, aby ste im po prihlásení do systému v záložke Správa používateľov vytvorili samostatné prihlasovacie údaje: identifikátor používateľa a heslo.

Elektronický zber údajov

Elektronický zber údajov (eZber) je systém umožňujúci spravodajským jednotkám online vypĺňanie štatistických formulárov v informačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky.
​​​​​​​
Predkladanie štatistických výkazov v elektronickej podobe je podľa § 18 ods. 5 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov povinné od 1. januára 2016.


Aktuality

Upravené dňa: 15.12.2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky pokračoval v optimalizácii sídel v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb a webových sídiel ID-SK Frontend s cieľom zjednotenia používateľských rozhraní a spôsobu komunikácie s používateľmi elektronických služieb vo verejnej správe. Nové používateľské rozhranie dostal aj elektronický formulár (eForm).

Upravené dňa: 08.05.2023

V rámci rozvoja štatistického informačného systému bol implementovaný nový modul, ktorý podporuje automatizovaný, resp. poloautomatizovaný zber údajov z podnikových systémov spravodajských jednotiek.


Kontakty

Metodická podpora

Kontakt na metodickú podporu nájdete po prihlásení do eZberu v príslušnom module vo Vašom formulári.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Kontakt na prevádzkovateľa elektronickej služby.

Technická podpora

Kontakty na technickú podporu pri vypĺňaní štatistického formulára.

Obsahový správca a technický prevádzkovateľ

Kontakt na obsahového správcu a technického prevádzkovateľa elektronickej služby.


Štátne štatistické zisťovania

Národný štatistický systém

Zoznam orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku a iné informácie.

Európsky štatistický systém

Európsky štatistický program a zoznam vnútroštátnych orgánov zodpovedných za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

Program štátnych štatistických zisťovaní

Informácie o vyhláškach, ktorými Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva program v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zoznam  štatistických formulárov sú dostupné v sekcii Zber údajov.

Štatistické zisťovania INTRASTAT-SK

Stránka vytvorená pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK. 


Notifikácie k štatistickým číselníkom

Informácie o notifikáciách k štatistickým číselníkom

Ak sa registrujete na webovom sídle a prihlásite sa, získate prístup k informáciám o zmenách číselníkov.

Registrovať sa na webové sídlo

V prípade, že ste spravodajskou jednotkou (používateľom eZberu), registrácia nie je potrebná.

Prihlásiť sa na webové sídlo

Spravodajská jednotka použije prihlasovacie údaje pre vstup do prostredia eZberu.

Prebieha výber obsahu

Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

Zrušiť výber obsahu