Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nový dizajn používateľského rozhrania elektronického formulára

  1. Domov
  2. Mohlo by Vás zaujímať
  3. Aktuality
  4. Nové používateľské rozhranie elektronického formulára

Nové používateľské rozhranie elektronického formulára

15.12.2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky pokračoval v optimalizácii sídel v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb a webových sídiel ID-SK Frontend s cieľom zjednotenia používateľských rozhraní a spôsobu komunikácie s používateľmi elektronických služieb vo verejnej správe. Nové používateľské rozhranie dostal aj elektronický formulár (eForm).

Zmena používateľského rozhrania eForm prináša prehľadnejšie usporiadanie komponentov obsahu formulára, nové rozloženie a zobrazenie ovládacích prvkov ako aj responzívny dizajn. Horizontálne členenie obsahu formulára na jednotlivé okná nahradilo vertikálne členenie formou záložiek. K zmene dochádza aj pri používaní tlačidiel na pohyb vo formulári. Na rýchly pohyb pri prezeraní a vyplňovaní eForm môže používateľ používať štandardné klávesy ako sú Enter, Tabulátor, šípky, PgUp, PgDn bez potreby použitia myši. 

Novým požiadavkám bola prispôsobená funkcionalita komponentov formulára vrátane správy používateľov, chybových oznamov, komentárov a navigácie v obsahu formulára. Oznamy zobrazované systémom a statické texty prešli revíziou s cieľom lepšie objasniť používanie nástrojov eForm. Usmernenia pre používateľov nájdete na úvodnej stránke webového sídla ako aj v položke hlavného menu Zber údajov.

Novinkou je podpora pre administratívne systémy, ktorá je aktuálne dostupná pri zisťovaniach IaK 1-12, OPU 1-12, Práca 2-04, Prod 3-04, VTS 1-12. Pri týchto zisťovaniach sa používateľovi v eForm sprístupní funkcia pre Import dát z XML súboru a Export do CSV súboru. Metaúdaje, ktoré majú slúžiť vývojárom aplikácií na vytvorenie služieb na poskytovanie údajov z tzv. ERP systémov podnikov prostredníctvom XML súborov do eForm, sú dostupné na stránke Zoznam štatistických formulárov, v detaile formulára. Testovacie prostredie pre vývoj aplikácií je už vytvorené, podrobnejšie informácie nájdete v aktualite Automatizovaný zber údajov prostredníctvom podnikových systémov. 

Prebieha výber obsahu

Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

Zrušiť výber obsahu