Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Register organizácií

  1. Domov
  2. Register organizácií

Register organizácií

Vybrať obsah (stačí vyplniť jediné pole)
* označenie povinných polí
Zadajte 8 číslic vo formáte 12345678. Chyba: Identifikačné číslo (IČO) bolo zadané v nesprávnom formáte.
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku. Chyba: Kontrolný kód bol nesprávne odpísaný.
Aktívny výber
Identifikačné číslo (IČO)
Obchodné meno
Obec
Právna forma
Dátum vzniku
Dátum zániku

Informácie o Registri organizácií

Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov je v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Do registra sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia na základe údajov, ktoré Štatistický úrad SR získal podľa zákona o štátnej štatistike a podľa ďalších osobitných zákonov. 

Register organizácií sa využíva na štatistické účely a údaje v ňom evidované majú informatívny charakter.

Fulltextové vyhľadávanie

  • vo vyhľadávacom dotaze je možné použiť viac slov
  • vyhľadávanie nerozlišuje veľké a malé písmená
  • vyhľadávanie neberie do úvahy interpunkčné znamienka

Prebieha výber obsahu

Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

Zrušiť výber obsahu