Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zoznam štatistických formulárov

  1. Domov
  2. Zber údajov
  3. Zoznam štatistických formulárov

Zoznam štatistických formulárov

Vybrať obsah
Rok zisťovania
Typ zisťovania
Aktívny výber
Značka formulára
Rok zisťovania
Názov zisťovania
Podpora admin. systémov

Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov 

Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov vrátane charakteristík zisťovaní vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky a ostatné orgány, ktoré vykonávajú štátnu štatistiku, v Programe štátnych štatistických zisťovaní formou vyhlášky.

Štatistické formuláre dostupné na tejto stránke sú určené na informovanie sa o zisťovaní alebo na stiahnutie a vytlačenie.

Atribút Podpora administratívnych systémov, ktorý sa nachádza v zozname vyhľadaných štatistických formulárov, je aktuálne nastavený pri zisťovaniach IaK 1-12, OPU 1-12, Práca 2-04, Prod 3-04, VTS 1-12. Pri týchto zisťovaniach sa v eForme sprístupní funkcia pre Import dát z XML súboru a Export do CSV súboru. Metaúdaje, ktoré majú slúžiť vývojárom aplikácií na vytvorenie služieb na poskytovanie údajov z tzv. ERP systémov podnikov prostredníctvom XML súborov do eFormu, sú dostupné v detaile formulára. Testovacie prostredie pre vývoj administratívnych aplikácií je už vytvorené, podrobnejšie informácie nájdete v aktualite Automatizovaný zber údajov prostredníctvom podnikových systémov. 

Upozornenie V  prípade, ak nie je možné splniť si povinnosť inak, ako odovzdaním vyplneného formulára v listinnej podobe (podľa § 18, ods. 5 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov), vytlačený vzor je možné použiť aj na tento účel.

Prebieha výber obsahu

Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

Zrušiť výber obsahu