Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Kontakty

  1. Domov
  2. Štatistický úrad SR
  3. Kontakty

Kontakty


Štatistický úrad Slovenskej republiky

Lamačská cesta 3/C

P. O. Box 17

840 05 Bratislava 45

www.statistics.sk


Metodická podpora

Kontakt na metodickú podporu pri vypĺňaní štatistického formulára nájdete po prihlásení do eZberu v príslušnom module vo Vašom formulári. Súčasne systém umožňuje spravodajskej jednotke komunikovať s kompetentnou osobou pre metodickú pomoc formou komentárov, ktoré sa nachádzajú v elektronickom formulári. 


Technická podpora

Štatistika cien, štatistika v zariadeniach sociálnych služieb

Pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne
Kniežaťa Pribinu 28, 911 01 Trenčín

Štatistiky poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu, životného prostredia, vnútorného obchodu, peňažníctva a poisťovníctva, netrhových služieb

Pracovisko ŠÚ SR v Nitre
Rázusova 9, P. O. Box 9B, 949 55 Nitra

Štatistiky dopravy, pôšt a telekomunikácií, výskumu a vývoja, informačných a komunikačných technológií v podnikoch a v organizáciách peňažníctva a poisťovníctva

Pracovisko ŠÚ SR v Žiline
Framborská 23, 011 21 Žilina

Štatistika priemyslu

Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici
Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

Štatistiky cestovného ruchu, vybraných trhových služieb, energetiky

Pracovisko ŠÚ SR v Prešove
Plzenská 2, 080 16 Prešov

Štatistiky stavebníctva, bytovej výstavby, práce a miezd

Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach
Werferova 3, 040 11 Košice

Štatistika zahraničného obchodu, demografická štatistika, mestská a obecná štatistika

Pracovisko ŠÚ SR v Trnave
Osvaldova 2, 917 23 Trnava


Obsahový správca a technický prevádzkovateľ

V prípade problémov s obsahom alebo prístupnosťou webového sídla kontaktujte obsahového správcu a technického prevádzkovateľa.

Prebieha výber obsahu

Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

Zrušiť výber obsahu