Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Automatizovaný zber údajov prostredníctvom podnikových systémov

  1. Domov
  2. Mohlo by Vás zaujímať
  3. Aktuality
  4. Automatizovaný zber údajov prostredníctvom podnikových systémov

Automatizovaný zber údajov prostredníctvom podnikových systémov

08.05.2023

V rámci rozvoja štatistického informačného systému bol implementovaný nový modul, ktorý podporuje automatizovaný, resp. poloautomatizovaný zber údajov z podnikových systémov spravodajských jednotiek.

Štatistický úrad Slovenskej republiky v rámci rozvoja štatistického informačného systému implementoval nový modul, ktorý podporuje automatizovaný, resp. poloautomatizovaný zber údajov z podnikových systémov spravodajských jednotiek.

Medzi typické podnikové systémy (ERP) patria účtovné systémy, iné finančné systémy, mzdové a personálne systémy, prípadne iné ERP systémy používané na zabezpečenie chodu podniku.

Novo vybudované univerzálne rozhranie Štatistického úradu Slovenskej republiky pre príjem údajov od externých systémov umožní automatické vyplnenie štatistického formulára cez webovú službu dátami zaslanými vo formáte XML podľa príslušnej XSD schémy. Testovacie prostredie za účelom testovania úpravy ERP systémov podnikov na vytvorené rozhranie Štatistického úradu Slovenskej republiky je pripravené.

Do uvedeného projektu sa zapojilo päť subjektov. Štatistický úrad Slovenskej republiky očakáva, že záujem prejavia aj ďalší tvorcovia administratívnych podnikových systémov, aby svojim zákazníkom uľahčili poskytovanie údajov na štátne štatistické zisťovania.

Prebieha výber obsahu

Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

Zrušiť výber obsahu