Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zoznam štatistických formulárov

  1. Domov
  2. Zber údajov
  3. Zoznam štatistických formulárov
  4. Mesačný výkaz v doprave

Mesačný výkaz v doprave

Rok zisťovania 2023
Značka zisťovania Dop 1-12
Kód SU012211

Ďalšie informácie

Názov Mesačný výkaz v doprave
Zdroj Štatistické zisťovania ŠÚ SR
Organizátor Štatistický úrad SR
Okruh Doprava a poštové služby
Typ zisťovania Výberové
Štatistické ukazovatele
Posledná aktualizácia 30.03.2023

Prílohy zisťovania


Formuláre zisťovania

Formulár Dop 1-12

Značka formulára Dop 1-12
Kód formulára 3001
Názov formulára Mesačný výkaz v doprave

Ďalšie informácie

Periodicita Mesačná
Lehota na poskytnutie údajov do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období
Miesto doručenia údajov pracovisko ŠÚ SR v Žiline
Registračné číslo formulára 66/23
Dátum registrácie formulára 24.06.2022
Kontaktná osoba metadata@statistics.sk
Posledná aktualizácia 03.10.2023

Prílohy formulára


Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov 

Zoznam štátnych štatistických zisťovaní a štatistických formulárov vrátane charakteristík zisťovaní vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky a ostatné orgány, ktoré vykonávajú štátnu štatistiku, v Programe štátnych štatistických zisťovaní formou vyhlášky.

Štatistické formuláre dostupné na tejto stránke sú určené na informovanie sa o zisťovaní alebo na stiahnutie a vytlačenie.

Atribút Podpora administratívnych systémov, ktorý sa nachádza v zozname vyhľadaných štatistických formulárov, je aktuálne nastavený pri zisťovaniach IaK 1-12, OPU 1-12, Práca 2-04, Prod 3-04, VTS 1-12. Pri týchto zisťovaniach sa v eForme sprístupní funkcia pre Import dát z XML súboru a Export do CSV súboru. Metaúdaje, ktoré majú slúžiť vývojárom aplikácií na vytvorenie služieb na poskytovanie údajov z tzv. ERP systémov podnikov prostredníctvom XML súborov do eFormu, sú dostupné v detaile formulára. Testovacie prostredie pre vývoj administratívnych aplikácií je už vytvorené, podrobnejšie informácie nájdete v aktualite Automatizovaný zber údajov prostredníctvom podnikových systémov. 

Upozornenie V  prípade, ak nie je možné splniť si povinnosť inak, ako odovzdaním vyplneného formulára v listinnej podobe (podľa § 18, ods. 5 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov), vytlačený vzor je možné použiť aj na tento účel.

Prebieha výber obsahu

Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

Zrušiť výber obsahu