Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Program štátnych štatistických zisťovaní

 1. Domov
 2. Štátne štatistické zisťovania
 3. Program štátnych štatistických zisťovaní

Program štátnych štatistických zisťovaní

Obsah

  Úvod

  Program štátnych štatistických zisťovaní (PŠŠZ) je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ostatnými orgánmi, ktoré vykonávajú štátnu štatistiku. Obsahuje štátne štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky a ostatnými orgánmi, ktoré vykonávajú štátnu štatistiku. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky na trojročné obdobie. V rokoch, keď sa nový program nezostavuje, môžu sa vydať vyhláškou zmeny a doplnenia na trojročné obdobie.

  Okruh spravodajských jednotiek

  Upozornenie Štátne štatistické zisťovania zaradené do Programu štátnych štatistických zisťovaní sú pre vymedzený okruh spravodajských jednotiek záväzné z hľadiska povinnosti poskytnúť údaje.

  Štatistické zisťovanie sa môže realizovať metódou vyčerpávajúceho zisťovania, vtedy sú oslovené všetky spravodajské jednotky v súlade s vymedzením uvedeným v Programe štátnych štatistických zisťovaní.

  Pre výberové štatistické zisťovania (PDF 529 kB) sa súbory spravodajských jednotiek (výberové súbory) vytvárajú v súlade so stratifikačnými kritériami jednotlivých zisťovaní.

  Upozornenie Spravodajská povinnosť pre spravodajskú jednotku vznikne vtedy, keď je príslušným orgánom vyzvaná k vyplneniu príslušných štatistických formulárov.

  Ochrana dôverných štatistických údajov

  Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie, má zo zákona povinnosť ochraňovať dôverné a osobné údaje respondenta pred zneužitím. Spôsob riadenia a realizácie činností súvisiacich so zabezpečovaním ochrany dôverných štatistických údajov v Štatistickom úrade Slovenskej republiky upravuje interný právny predpis. Zásady aplikácie ochrany dôverných údajov sú zverejnené na stránke Ochrana dôverných štatistických údajov. Na stránke Prístup k dôverným štatistickým údajom sú špecifikované podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely.

  Vyhlášky, ktorými sa vydáva, mení a dopĺňa PŠŠZ

  Roky 2024 až 2026

  Roky 2021 až 2023

  Archív

  Roky 2018 až 2020

  Roky 2015 až 2017

  Roky 2012 až 2014

  Správy o plnení programu štátnych štatistických zisťovaní

  Informácie o zostavení Programu štátnych štatistických zisťovaní a realizovaní štátnych štatistických zisťovaní sú obsahom ročných správ o plnení Programu štátnych štatistických zisťovaní.

  Archív

  Roky 2012 až 2021

  Zoznam štatistických formulárov

  Zoznam štatistických formulárov k štátnym štatistickým zisťovaniam zaradeným do PŠŠZ nájdete v sekcii Zber údajov.

  Prebieha výber obsahu

  Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

  Zrušiť výber obsahu